Allt om skolan

Unikum

Skolsyster

fritidsblogg

Cabare 2018

Kontakta skolans lärare

Pedagogisk grund
Skola med inriktning mot det enskilda barnet/elevens personliga kunskapsutveckling och sociala utveckling sett i ett trygghetsperspektiv.

JonteFonden

Adress: Lyckevägen 18 - 442 70 Kärna – Exp: 0303-226744

Aktuellt på Friskolan

 


Välkommen till Friskolan i Kärna

 

 

Nu börjar föreställningarna fyllas:

 

mammamiamandag@friskolan.nu

mammamiatisdag@friskolan.nu

mammamiaonsdag@friskolan.nu

mammamiatorsdag@friskolan.nu

 

Mer info. på Friskolan i Kärnas facebook eller ställ frågor till biljettansvarig:

 

Oskar Tinnert

 

Information och tillvägagångsätt inför skolskjutsansökan, läs nedan länk:


Länk till Kungälvs kommun avseende skolskjuts. Ansökan om skolkort 2018-19.

Friskolan.nu är producerad av: Hemsidesupport och ReeTard.

Maila till webbmaster@friskolan.nu.